6

IT Analyse

IT Analyse overliggende – vederlagsfritt.

En uforpliktende gjennomgang av dagens IT Infrastruktur. Hensikten er å kartlegge potensiale og å vise hvilke løsninger vi kan tilby igjennom et løsningsforslag.

 • Bedriftens nåværende IT-løsning (inkl. telefoni, fiber, IT, IT-rådgivning og IT-sikkerhet)
 • Bedriftens aktuelle IT-utfordringer.
 • Fordeler ved plattformvalg. Private, public cloud, ASP eller On Premise.
 • IT-sikkerhet i bedriften (Har bedriften en sikkerhetspolitikk?)

Vi finner ut av, om dere har den riktige løsningen til den rette prisen!

Dere får et uforpliktende forslag til fremtidig IT-drift som inneholder:

 • Konfigurasjonsbeskrivelse og tegning av mulig fremtidig IT-drift.
 • Konkret pris og driftsforslag til deres fremtidige IT-drift.
 • Forslag til hvordan IT-sikkerheten kan forbedres.

IT Analyse – Dybdeanalyse – pris på forespørsel.

En analyse av eksisterende plattform som avdekker potensielle trusler og ressurser.

Passer for eksisterende kunder som årlig trenger en analyse av:

 • Backuprutiner.
 • Sikkerhet.
 • Trusselbilde – hacking.

Utvikling av bedriftens interne rutiner innen.

 • Utforming av IT Strategi.
 • Produksjon.
 • Opplæring av ansatte i forhold til trusler og sikkerhet.
 • Del av styrets årsberetning, vedlegg for beskrivelse av IT Strategi og sikkerhet.
 • Øke fokus på utnyttelse av dagens eksisterende plattform.
 • Sikre fremtidige investeringer.

Ressurser

 • Sikre at dagens plattform møter neste års IT Strategi.
 • Eventuelle planlagte nye implementeringer.
 • Kommunikasjon mot andre IT Leverandører, feks ERP, CRM eller proprietære løsninger.
 • Kvalitets sikre priser og underleverandører.
 • Planlegge statusmøter med underleverandører.
 • Budsjettering av nye investeringer.